Få penge retur ved flyaflysning og forsinkelse.

Hvis du er blevet forsinket på din rejse eller har fået aflyst en ferie, så er du ofte berettiget til kompensation og penge retyr.

Vi hjælper dig med at søge og finde en løsning der giver flest mulige penge retur per person.

Læs mere om kompensation ved flyforsinkelse

Forside_

Hvad kan vi hjælpe med?

Hos Flyhappy.dk er vores mission at være din betroede hjælper, når flyrejser ikke går som planlagt. Vi forstår de frustrationer, der følger med aflyste eller forsinkede flyvninger, og det er vores mål at gøre processen med at opnå kompensation så enkel og ubesværet som muligt.

Vores vision er at revolutionere måden, hvorpå rejsende håndterer forstyrrede flyrejser. Vi tror på, at hver rejsende fortjener retfærdighed og kompensation, når de oplever uforudsete forsinkelser eller aflysninger. Derfor tilbyder vi en platform, hvor du nemt kan finde og vælge mellem forskellige samarbejdspartnere, der er eksperter i at føre din sag.

Med Flyhappy.dk kan du få op til 4.500 kr. retur for dine forstyrrede rejser. Vi håndterer det tunge arbejde og gør processen overskuelig, så du kan fokusere på det, der betyder mest – din rejseoplevelse. Vælg os som din partner i flykompensation, og oplev, hvordan vi gør en forskel i dine rejseplaner.

Læs mere om os

Læs mere om Forbrugerrådet Tænk


Det har du ret til hvis flyet er aflyst eller forsinket: En guide til dine passagerrettigheder

Hvis du oplever forsinkelser eller aflysninger på din flyrejse, kan der være bestemte rettigheder, du er berettiget til som passager. At kende disse rettigheder er vigtigt, så du kan sikre dig den assistance eller kompensation, som transportørerne juridisk skylder dig. Luftfartsselskaber har pligt til at hjælpe deres passagerer i sådanne situationer, og der findes specifikke vilkår for, hvornår og hvordan disse rettigheder er gældende.

Det er essentielt at forstå omstændighederne omkring, hvornår dine rettigheder som flypassager indtræder. Dette dækker både scenarier, hvor fly er signifikant forsinkede, samt når afgange bliver aflyste. Desuden er det også vigtigt at vide, hvordan man effektivt kan gøre krav på kompensation eller yde en klage i tilfælde, hvor luftfartsselskabet ikke lever op til sine forpligtelser.

Nøglepunkter

 • Passagerer har specifikke rettigheder ved flyforsinkelser og aflysninger.
 • Luftfartsselskaber skal tilbyde assistance og kan skyldes kompensation.
 • Viden om hvordan man klager er essentiel, hvis ens rettigheder ikke overholdes.

Hvornår er du beskyttet af flypassagerrettigheder?

Visse betingelser skal være opfyldt:

I EU – Der hersker rettigheder for flypassagerer i tilfælde af:

 • Afgang fra en lufthavn beliggende i et EU-medlemsland
 • Ankomst til en EU-lufthavn med et flyselskab registreret i EU
 • Mellemlanding udenfor EU på en rejse påbegyndt i EU, eller som del af returrejsen til EU, når flyet er booket under én reservation
 • Overholdelse af check-in-tider på min. 45 minutter før planlagt afgang, medmindre anden information er givet skriftligt af flyselskabet

Passagerer omfattet af EU-forordningen har specifikke rettigheder ved forsinkelser, aflysninger og ombooking. Disse rettigheder inkluderer ofte et krav om økonomisk kompensation.

Forsinket fly: Kend dine rettigheder

forsinket fly

Definition af flyforsinkelser

For at være berettiget til særlige rettigheder, skal din flyafgang være forsinket med mindst to timer. Selvom usædvanlige hændelser som for eksempel krig, terrorangreb, dårligt vejr, naturkatastrofer og visse strejketyper måske er årsag til forsinkelsen, påvirkes dine rettigheder ikke heraf. Dog vil kompensation i disse tilfælde ikke være en mulighed.

Rettigheder ved forsinket flyafgang

Ved en forsinkelse på mere end to timer skal flyselskabet informere dig om dine rettigheder. Disse kan inkludere:

 • Kontant kompensation
 • Forfriskninger samt måltider
 • Mulighed for kommunikation, såsom to telefonopkald eller e-mails
 • Indkvartering og transport mellem lufthavnen og dit hotel

Husk at ankomme til lufthavnen mindst 45 minutter før din nye forventede afgangstid, medmindre flyselskabet specifikt har instrueret andet.

Ret til måltider og ophold ved lange ventetider

Du er berettiget til services som:

 • Mad og drikke ved ventetid på dit fly.

Krav til varigheden af forsinkelsen for at modtage services er:

 • To timer: For flyvninger op til 1.500 km.
 • Tre timer: For flyvninger over 1.500 km indenfor EU og mellem 1.500 til 3.500 km udenfor EU.
 • Fire timer: For flyvninger over 3.500 km udenfor EU.

Flyselskabet skal stå for disse ydelser, men hvis de undlader dette, har du mulighed for at lægge ud for omkostningerne, som flyselskabet senere skal tilbagebetale. Husk at gemme alle kvitteringer.

Skulle forsinkelsen nødvendiggøre overnatning, er flyselskabet forpligtet til at sørge for et hotelværelse samt transport dertil uden at forsinke dig yderligere.

Pengeerstatning ved forsinkelser

Du er berettiget til pengeerstatning når forsinkelsen ved ankomst overstiger tre timer. Kompenationsbeløbets størrelse varierer alt efter flyafstand:

 • 250 EUR for op til 1.500 km
 • 400 EUR for flyvninger over 1.500 km indenfor EU og for fly mellem 1.500 og 3.500 km udenfor EU
 • 600 EUR for flyvninger, som ikke er omfattet af de øvrige kategorier

Ved fem timers forsinkelse eller mere er du berettiget til enten at få din billetpris refunderet eller få en returflyvning. Flyselskabet er dog ikke tvunget til at ombooke din flyvning.

Beløbet af kompensationen kan halveres afhængig af forsinkelsens varighed ved ankomsten.

Når dit fly ikke tager af sted: Dine rettigheder

Bestemmelse af en aflyst flyvning

Flyaflysninger opstår, når et flyselskab beslutter at annullere en planlagt afgang og ombooker passagererne til en anden flyvning. Kommer en sådan aflysning til dig med mindre end 14 dages varsel, kan du være berettiget til kompensation. Dog, i tilfælde af ‘ekstraordinære omstændigheder’ som strenge vejrtjenester eller politiske uro, selvom dine standardrettigheder opretholdes, står du ikke til at modtage økonomisk kompensation.

Dine valgmuligheder ved en aflysning

Når flyet ikke går som planlagt, har du entitlements, som inkluderer:

 • Full refundering af billetprisen, og hvis relevant, et returfly til det indledende afgangssted.
 • Ombooking til din slutdestination ved først kommende lejlighed.
 • Ombooking til en alternativ dato efter eget ønske, forudsat at der findes ledige sæder.

Når du har taget et valg mellem disse tre, er det endeligt.

Ydermere giver en flyaflysning dig ret til forplejning og muligvis indkvartering og transport, hvis der er ventetid i forbindelse med ombooking samt erstatning for tabte omkostninger såsom hotelophold.

Flyselskabet skal informere dig om dine rettigheder så hurtigt som muligt, og du bør altid tjekke op med lufthavnen minimum 45 minutter før den oprindeligt planlagte afgang, medmindre flyselskabet har givet dig anderledes besked skriftligt.

Måltider, drikkevarer og ophold ved en aflysning

Der kan opstå situationer, hvor du berettiges til måltider og drikkevarer mens du venter på ombooking eller returflyvning. Ligeledes kan der blive tale om indkvartering, såfremt aflysningen resulterer i en forsinkelse til den efterfølgende dag.

Dine rettigheder ved rejser inden for EU

Inden for EU’s grænser har du ret til forplejning, hvis forsinkelserne varer:

 • Minimum to timer ved rejser op til 1.500 km.
 • Minimum tre timer ved rejser over 1.500 km.

Flyselskabet bør sørge for denne service, men hvis ikke, skal rimelige udgifter dækkes efter indsendelse af kvitteringer.

Dine rettigheder ved rejser uden for EU

Ved flyrejser til eller fra destinationer uden for EU, har du ret til forplejning, hvis forsinkelserne varer:

 • Minimum tre timer for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km.
 • Minimum fire timer for flyvninger på over 3.500 km.

Igen, hvis flyselskabet ikke selv stiller forplejning til rådighed, kan du få dækket omkostningerne ved at fremlægge dokumentation.

Pengegodtgørelse ved flyaflysninger

Du kan være berettiget til følgende pengegodtgørelse, når din rejse bliver uventet annulleret:

 • €250 for flyvninger op til 1.500 km.
 • €400 for længere flyvninger inden for EU og flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU.
 • €600 for flyvninger, der ikke falder ind under ovenstående kategorier.

Bemærk, at dette beløb kan halveres, hvis flyselskabet finder en ombooking, som ikke forsinkes mere end to-fire timer afhængigt af flyafstand. Ingen kompensation gives under ‘ekstraordinære omstændigheder’ eller hvis du er behørigt underrettet om aflysningen mindst 14 dage i forvejen.

Valget om at acceptere en voucher

Et flyselskab kan tilbyde dig en voucher som kompensation ved aflysning. Det er vigtigt at læse vilkårene grundigt, da du har ret til at afvise voucheren og i stedet anmode om refusion inden for syv dage. Accepterer du en voucher, skal du være opmærksom på, at ved konkurs risikerer du at miste værdien af voucheren. Du kan også vælge at få refunderet værdien af en ubrugt elektronisk voucher.

Klag over flyselskabet, du har fløjet med

Før du retter henvendelse til yderligere myndigheder, er det vigtigt at indsende en klage direkte til det flyselskab du har rejst med. Hvis flyselskabet hverken imødekommer din henvendelse eller svarer inden for fire uger, er næste skridt at sende en opfølgning. Flyselskaber inden for EU er forpligtede af Europa-Kommissionen til at levere et svar inden for to måneder.

 • Hvordan klager man?
  • Indsend klage til flyselskabet direkte.
  • Ryk for svar, hvis du ikke har hørt fra dem inden for fire uger.
  • Hvis ingen respons efter to måneder, tag næste skridt.
 • Hvem kontakter man herefter?
  • I Danmark, kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uden omkostninger.
  • Rejser man fra andre EU-lande eller til Danmark fra en stat uden for EU med et EU-baseret luftfartsselskab, klages der til myndighederne i det pågældende land.
 • Hjælp fra Forbruger Europa
  • Forbruger Europa bistår med klager over internationale flyselskaber gratis.

Skulle hændelsen ske uden for EU og flyselskabet forbliver uresponsivt, eller deres svar er utilfredsstillende, bør man rette henvendelse til luftfartsmyndighederne i det land, hvor problemet opstod.

 • Kompetente myndigheder:
  • Danmark: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Uden for EU: Det relevante lands luftfartsmyndigheder

Hvis en klage giver anledning til kompensation eller refundering, er flyselskabet forpligtet til at udbetale dette. Husk at klagefristen i Danmark er på tre år. Råd og vejledning til den videre proces kan fås fra institutioner som Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerklagenævnet samt ved at søge juridisk assistance hos advokater med erfaring i flyselskabsklager.

Når du annullerer din flyrejse

Vælger du at afbryde din planlagte luftfart, er det vigtigt at forstå, at der generelt ikke er nogen ret til refusion af billettens pris. Dette skyldes, at der ikke eksisterer nogen generel fortrydelsesret for flyrejsebilletter. Det anbefales derfor at kontakte det pågældende flyselskab for at undersøge muligheder for eventuelt at ombooke til en anden destination eller ændre rejsedatoen.

Skatter og afgifter forbundet med flybilletten:

 • Skatter og afgifter er inkluderet i billetprisen
 • Ved aflysning fra kundens side, kan visse skatter og afgifter refunderes
 • For at få specificeret disse beløb, bør du kontakte billetsælgeren
 • Sælgeren kan opkræve et håndteringsgebyr på op til 100 kr. for denne service

Hvis rejsen ikke bliver til noget, er det muligt, at din afbestillingsforsikring vil kunne dække nogle af de økonomiske tab. Det er dog kritisk at bemærke at dækningsgraden af forsikringen kan variere, og i tilfælde hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til en specifik destination, visse forsikringsselskaber måske undtager dette scenario. Som rejsende er det altid fordelagtigt at gennemlæse forsikringsvilkår nøje og ved tvivl kontakte forsikringsselskabet for en præcis afklaring af dine rettigheder og muligheder.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvornår kan man kræve kompensation ved annullerede eller forsinkede flyafgange?

Man kan normalt kræve kompensation, hvis ens fly er forsinket i flere timer eller helt aflyst. Dette gælder, når man flyver fra en EU-lufthavn, eller med et EU-flyselskab til EU. Kompensationens størrelse kan varierer og handler om flyvningens længde samt varigheden af forsinkelsen.

Regler for kompensation ved forsinkelser på videre forbindelser

 • Rettigheder gælder også for mellemlandinger, men det afhænger ofte af om forsinkelsen betyder, at slutdestinationen nås meget senere end planlagt.
 • Mellemlandinger uden for EU dækket, hvis flyselskabet er EU-baseret.

Indflydelsen af dårlige vejrforhold på passagerrettigheder ved flyaflysninger

 • Ekstraordinære omstændigheder såsom dårligt vejr fritager ofte flyselskaber fra at udbetale kompensation.
 • Passagerer har dog stadig ret til assistance og eventuelt ombooking.

Fremgangsmåde til at anmode om kompensation for flyforsinkelse

 1. Kontakt flyselskabet med oplysninger om din forsinkede rejse
 2. Udfyld og indsend et krav formular, som flyselskabet normalt stiller til rådighed
 3. Gem dokumentation, kvitteringer og korrespondance vedrørende sagen

Dækning ved flyaflysning under rejseforsikring

 • Rejseforsikringen kan dække ekstra omkostninger som nye billetter eller overnatninger
 • Check de specifikke vilkår i forsikringspolicen, da dækning varierer

Rettigheder ved forsinkelse af flyvninger indgået i pakkerejser

 • For pakkerejser gælder de samme kompensationsregler for flyforsinkelser som for almindelige flybilletter.
 • Forsinkelser skal overstige visse grænser for at kompensation kan kræves.